Begroting

Buro voor Bouwkunde stelt diverse soorten begrotingen op, te weten;
  • elementenbegroting, geschikt om tijdens het ontwerpproces de kosten te beheersen,
  • directiebegroting, als instrument voor het bouwmanagement en geeft houvast bij het beoordelen van de aanneemsom bij elke aanbestedingsvorm,
  • detailbegroting, uitermate geschikt om exact de totale bouwkosten van een project inzichtelijk te maken.
Begrotingen voor al het bouwkundige werk van renovatie, verbouw, nieuwbouw en onderhoudsrapporten. Kortom onze begrotingen geven een duidelijk inzicht in de kosten in de diverse fasen van een bouwproces.

Buro voor Bouwkunde begroot!
 Meer weten?