Technische omschrijving / bestek

Buro voor Bouwkunde maakt heldere en werkbare technische omschrijvingen c.q. bestekken. U beschikt daarmee over een eenduidig uitgangspunt voor de aanbesteding en contractvorming. Aannemers werken graag met onze bestekken, omdat ze naadloos aansluiten op ons bouwkundig tekenwerk.

Opdrachtgevers worden in een vroeg stadium betrokken bij de afwerking van hun bouwwerk, zodat tijdens de aanbesteding alles inzichtelijk is. Vaak merken opdrachtgevers pas in een later stadium tot hun verrassing dat alle belangrijke details al in het bestek, dus in de bouw, zijn meegenomen. Dat is typisch Buro voor Bouwkunde.

Buro voor Bouwkunde omschrijft!

Meer weten?