Visie

Bouwen met zekerheid tot in detail

De grote winst van Buro voor Bouwkunde is dat uw belangen als opdrachtgever in het gehele bouwproces bewaakt worden door – let op! - één professionele partij. Van eerste schetsontwerp tot en met de oplevering, of zelfs het onderhoud, als u dat wilt. Buro voor Bouwkunde maakt een hoogwaardig ontwerp én bewaakt uw budget én bedenkt praktische uitvoerbare bouwkundige oplossingen. Disciplines die doorgaans gescheiden zijn. Juist dan, als de betrokken specialisten zich volledig op hún eigen taak richten, kunnen zich onbedoeld onaangename verrassingen voordoen.

Buro voor Bouwkunde denkt al vanaf het ontwerp en het bestek aan details die voor de uitvoering en de kosten van groot belang zijn. We houden niet van aannames, veronderstellingen en vage omschrijvingen. Zekerheid tot in detail, dat is de enige manier waarop u als opdrachtgever nieuwbouw of verbouw binnen de begroting kunt realiseren. Dat is wat Buro voor Bouwkunde belooft en waarmaakt. Dat we daarbij ook veel rompslomp van u kunnen overnemen, bewijst het overzicht hieronder.

Vraag om meer informatie!