Agrarische bouw - Nieuwbouw emissie-arme melkveestal

« Terug naar overzicht Agrarische bouw

Nieuwbouw emissie-arme melkveestal

Locatie:
Leusden

Omschrijving:
Buro voor Bouwkunde heeft hier de milieuvergunning, bouwvergunning en een aanvraag Maatlat Duurzame Veehouderij voor het bouwen van een nieuwe emissie-arme melkveestal en nieuwe stro-opslag verzorgd. Bijzonder zijn de maatregelen die genomen zijn om de ammoniak-emissie te verminderen

Type:
Agrarische bouw